Follow by Email

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

αναβάθμιση από fedora 31 σε fedora 32
GNULinux Fedora 32 Xfce

με τις παρακάτω εντολές:
sudo dnf upgrade --refresh
sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
sudo dnf system-upgrade download --releasever=32
το κατέβασμα των 1879 πακέτων λογισμικού μου πήρε 40 λεπτά
με την ταχύτητα να κυμαίνεται από 455kB/s μέχρι 1,7MB/s
sudo dnf system-upgrade reboot
η εγκατάσταση μου πήρε ακριβώς 1 ώρα και 50 λεπτάΤρίτη, 12 Μαΐου 2020

ταχύτητα εκκίνησης fedora 31 xfce σε φορητό 12 ετών!$ systemd-analyze
Startup finished in 2.939s (kernel) + 9.311s (initrd) + 53.207s (userspace) = 1min 5.458s
graphical.target reached after 48.634s in userspace

uname -a
Linux localhost.localdomain 5.6.8-200.fc31.x86_64 #1 SMP Wed Apr 29 19:10:01 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

$ uname -srm
Linux 5.6.8-200.fc31.x86_64 x86_64

$ lspci -v
00:01.2 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP67 Memory Controller (rev a2)
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30cf
    Flags: 66MHz, fast devsel, NUMA node 0

00:01.3 Co-processor: NVIDIA Corporation MCP67 Co-processor (rev a2)
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 30cf
    Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 11, NUMA node 0
    Memory at f6200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]

$ lscpu
Architecture:                    x86_64
Model name:                      AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60

memory while using:
firefox and
the terminal
free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        2989752     1791272      303920       79668      894560      962172
Swap:       3129340       27916     3101424


Κυριακή, 10 Μαΐου 2020

just installed 32bit openSUSE tumbleweed on my old turbox laptop
emmanuel@localhost:~> inxi -F
System:
  Host: localhost Kernel: 5.6.11-1-pae i686 bits: 32
  Desktop: Xfce 4.14.2
  Distro: openSUSE Tumbleweed 20200508

CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel T1400 bits: 64
  type: MCP L2 cache: 512 KiB
  Speed: 1733 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1733
  2: 1733

emmanuel@localhost:~> uname -m
i686


I downloaded the iso
and made a live usb using fedora usb maker

the live usb is surprisingly fast (if you don;t want to install the os)
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2020

google lens accuracy

just tried google lens  on my andrpid xiaomi cellphone to

copy and paste handwritten notes in a google doc

the greek script doesn't work well,
but the text i wrote in english was transcribed perfectly
i'd written all the text clearly,  in capitals
this is how its was copied in a google doc:

AOKIMH GOOGLE LENS DA METAT POTTA XEIPOTEPA Y


E


KEIM ENO LET'S ALSO TRY IT IN ENGLISH TO SEE WHICH SCRIPT


WORKS BETTER MAY 8th, 2020Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) released

Ubuntu Linux 20.04 LTS 'Focal Fossa'


Date: Thu, 23 Apr 2020 18:47:04 +0100
From: Iain Lane <laney@ubuntu.com>
To: ubuntu-announce@lists.ubuntu.com
Cc: ubuntu-release@lists.ubuntu.com
Subject: Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) released
Message-ID: <20200423174704.GA648173@nightingale.orangesquash.org.uk>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

The Ubuntu team is very pleased to announce our eighth long-term support
release, Ubuntu 20.04 LTS for Desktop, Server, Cloud and Core.

Codenamed "Focal Fossa", 20.04 LTS continues Ubuntu's proud tradition
of integrating the latest and greatest open source technologies into a
high-quality, easy-to-use Linux distribution. The team has been hard at
work through this cycle, introducing new features and fixing bugs.

The Ubuntu kernel has been updated to the 5.4 based Linux kernel,
with additional support for Wireguard VPN, AUFS5, and improved support
for IBM, Intel, Raspberry Pi and AMD hardware.

Ubuntu Desktop 20.04 LTS features the latest version of the GNOME
desktop environment, 3.36. Notable changes from 18.04 LTS include
performance improvements, a new lock screen design, and support for
fractional scaling under X11. 20.04 LTS also features a new
look-and-feel: the “Yaru” theme, available in both light and dark
variants.

20.04 LTS also brings support for installing an Ubuntu desktop system on
top of ZFS. The latest version brings performance enhancements and
optional encryption support. Zsys, Ubuntu’s ZFS system tool, provides
automated system and user state saving. Tight integration with GRUB
allows a user to revert to any system state on boot and go back in time
to pave the way to a bulletproof Ubuntu Desktop.

Ubuntu 20.04 LTS includes Python 3.8 as the default version but Python
2.7 is still available in the Ubuntu archive.

Ubuntu Server brings major updates to industry-standard packages
available on private clouds, public clouds, containers or bare metal in
your datacentre. Included are an updated HA/Clustering stack, PHP 7.4,
Ruby 2.7, Postgres 12, MySQL 8 and updated OpenSSH with U2F support for
security.

The newest Ubuntu Budgie, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE,
Ubuntu Studio and Xubuntu are also being released today.

More details can be found for these at their individual release notes:

    https://wiki.ubuntu.com/FocalFossa/ReleaseNotes#Official_flavours

Maintenance updates will be provided for 5 years for Ubuntu Desktop,
Ubuntu Server, Ubuntu Cloud and Ubuntu Core. All the remaining flavours
will be supported for 3 years. Additional security support is available
with ESM (Extended Security Maintenance).


To get Ubuntu 20.04 LTS
-----------------------

In order to download Ubuntu 20.04 LTS, visit:

   https://ubuntu.com/download

Users of Ubuntu 19.10 will be offered an automatic upgrade to 20.04 LTS
via Update Manager shortly. Users of 18.04 LTS will be offered the
automatic upgrade when 20.04.1 LTS is released, which is scheduled for
July 23rd. For further information about upgrading, see:

   https://ubuntu.com/download/desktop/upgrade

As always, upgrades to the latest version of Ubuntu are entirely free
of charge.

We recommend that all users read the release notes, which document
caveats, workarounds for known issues, as well as more in-depth notes
on the release itself. They are available at:

   https://wiki.ubuntu.com/FocalFossa/ReleaseNotes

Find out what's new in this release with a graphical overview:

   https://ubuntu.com/desktop
   https://ubuntu.com/desktop/features

If you have a question, or if you think you may have found a bug but
aren't sure, you can try asking in any of the following places:

   #ubuntu on irc.freenode.net
   https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-users
   https://ubuntuforums.org
   https://askubuntu.com


Help Shape Ubuntu
-----------------

If you would like to help shape Ubuntu, take a look at the list of ways
you can participate at:

   https://discourse.ubuntu.com/contribute


About Ubuntu
------------

Ubuntu is a full-featured Linux distribution for desktops, laptops, clouds
and servers, with a fast and easy installation and regular releases. A
tightly-integrated selection of excellent applications is included, and an
incredible variety of add-on software is just a few clicks away.

Professional services including support are available from Canonical and
hundreds of other companies around the world. For more information about
support, visit:

   https://ubuntu.com/support


More Information
----------------

You can learn more about Ubuntu and about this release on our website
listed below:

   https://ubuntu.com

To sign up for future Ubuntu announcements, please subscribe to Ubuntu's
very low volume announcement list at:

   https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-announce


On behalf of the Ubuntu Release Team,

--
Iain Lane                                  [ iain@orangesquash.org.uk ]
Debian Developer                                   [ laney@debian.org ]
Ubuntu Developer                                   [ laney@ubuntu.com ]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/attachments/20200423/5df96edc/attachment-0001.sig>

------------------------------

Subject: Digest Footer

--
ubuntu-announce mailing list
ubuntu-announce@lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-announce


------------------------------

End of ubuntu-announce Digest, Vol 122, Issue 2


Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Updated Debian 9: 9.11 released

The Debian Project                               https://www.debian.org/
Updated Debian 9: 9.11 released                         press@debian.org
September 8th, 2019            https://www.debian.org/News/2019/20190908
------------------------------
------------------------------------------


The Debian project is pleased to announce the eleventh update of its
oldstable distribution Debian 9 (codename "stretch").

This point release is primarily an update to the recently-released 9.10,
in order to resolve a critical problem with the installer that was
discovered during image testing.

Please note that the point release does not constitute a new version of
Debian 9 but only updates some of the packages included. There is no
need to throw away old "stretch" media. After installation, packages can
be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.

Those who frequently install updates from security.debian.org won't have
to update many packages, and most such updates are included in the point
release.

New installation images will be available soon at the regular locations.

Upgrading an existing installation to this revision can be achieved by
pointing the package management system at one of Debian's many HTTP
mirrors. A comprehensive list of mirrors is available at:

https://www.debian.org/mirror/listMiscellaneous Bugfixes
----------------------

This oldstable update adds a few important corrections to the following
packages:

+--------------------------------+------------------------------------+
| Package                        | Reason                             |
+--------------------------------+------------------------------------+
| base-files [1]                 | Update for the point release       |
|                                |                                    |
| bogl [2]                       | Call iswspace instead of isspace,  |
|                                | fixes crash on U+FEFF              |
|                                |                                    |
| debian-installer [3]           | Rebuild against proposed-updates   |
|                                |                                    |
| debian-installer-netboot-      | Rebuild against proposed-updates   |
| images [4]                     |                                    |
|                                |                                    |
+--------------------------------+------------------------------------+

    1: https://packages.debian.org/src:base-files
    2: https://packages.debian.org/src:bogl
    3: https://packages.debian.org/src:debian-installer
    4: https://packages.debian.org/src:debian-installer-netboot-images

Debian Installer
----------------

The installer has been updated to include the fixes incorporated into
oldstable by the point release.


URLs
----

The complete lists of packages that have changed with this revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog


The current oldstable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/


Proposed updates to the oldstable distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates


oldstable distribution information (release notes, errata etc.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/


Security announcements and information:

https://www.debian.org/security/About Debian
------------

The Debian Project is an association of Free Software developers who
volunteer their time and effort in order to produce the completely free
operating system Debian.


Contact Information
-------------------

For further information, please visit the Debian web pages at
https://www.debian.org/, send mail to <press@debian.org>, or contact the
stable release team at <debian-release@lists.debian.org>.