Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ αντιδρά στο σχέδιο διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχόλια της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού λαμβάνοντας υπόψιν τη δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση κινητών εργαστηρίων πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση» που ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) http://www.eye.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=866&Itemid=41 έστειλε επιστολή με σχετικά σχόλια καθώς ο διαγωνισμός αυτός, στην μορφή που δημοσιεύθηκε, έχει μια σειρά από πολύ σημαντικά προβλήματα και είναι περισσότερο προς το συμφέρον συγκεκριμένων προμηθευτών παρά των μαθητών.

Στο συγκεκριμένο προσχέδιο Προκήρυξης τα βασικά σημεία τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα καθώς δεν αντιμετωπίζουν ισότιμα το Ελεύθερο Λογισμικό /Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι τα εξής:

- Στο διαγωνισμό ζητείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση (και) “κλειστού” (proprietary) λειτουργικού MS Windows (όπως και λογισμικού προστασίας από ιούς όπως χρειάζεται) καθώς και σουίτας εφαρμογών γραφείου. Αυτό έχει σημαντικό κόστος σε άδειες και τώρα αλλά και στο μέλλον και αδικεί ειδικά τα σχολεία που έχουν επιλέξει να μη χρησιμοποιούν κλειστό λογισμικό

- Οι σχετικές με το Linux προδιαγραφές παρουσιάζουν ουσιαστικές ελλείψεις που επιτρέπουν την αγορά κακής ποιότητας υλικού (hardware).

- Δεν υπάρχει επίσημη αιτιολόγηση για ποιο λόγο ζητείται αποκλειστικά προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops), με δεδομένο ότι έχουν και υψηλότερο κόστος απόκτησης και συνολικά ιδιοκτησίας (λόγω ακριβής επισκευής, κόστους αντικατάστασης μπαταρίας κλπ).

- Εφόσον ο λόγος είναι όπως φημολογείται η έλλειψη κατάλληλων αιθουσών για “σταθερά εργαστήρια πληροφορικής”, τότε και πάλι αδικούνται τα γυμνάσια που έχουν διαθέσιμες αίθουσες και θα μπορούσαν με τα ίδια χρήματα να προμηθευτούν περισσότερα και καλύτερα εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής.

- Ευνοεί τεχνητά λίγους “μεγάλους αναδόχους” λόγω “συγκέντρωσης” σε ένα μεγάλο έργο και κατά συνέπεια μεγάλη εγγυητική επιστολή, ενώ δε συντρέχει ουσιαστικός λόγος σε οικονομικό επίπεδο.

- Τέλος θεωρούμε ότι η διαδικασία της “δημόσιας διαβούλευσης” είναι προκλητικά κλειστή αφού δεν χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υποδομή (http://www.opengov.gr/home/services), δεν υπάρχει πρόσβαση στα σχόλια που έχουν γίνει ως τώρα, η φόρμα υποβολής σχολίων είναι σε κλειστή μορφή (.doc κλειστό πρότυπο της Microsoft), ζητείται η παράλληλη αποστολή των σχολίων μέσω FAX(!) και παρέχεται η υπόσχεση ότι τα σχόλια θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΠΑ εκ των υστέρων.

Κατά συνέπεια και με βάση τα παραπάνω η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά την ακύρωση του έργου και προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο προμήθειας υπολογιστών για τους μαθητές στο οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η δυνατότητα μη εγκατάστασης κλειστού (proprietary) λογισμικού στα σχολεία που κρίνουν ότι δεν το χρειάζονται / δεν το χρησιμοποιούν, με παράλληλη δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων που εξοικονομούνται σε απόκτηση επιπλέον θέσεων εργασίας ή αναβάθμισης του υπάρχοντος λογισμικού.

2. Η αποκεντρωμένη υλοποίηση ανά Δήμο η οποία θα ενδυναμώσει τον ανταγωνισμό και τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3. Η υιοθέτηση τεχνικά άρτιων προδιαγραφών και ως προς το Linux

4. Η πλήρης αξιοποίηση πρωτοβουλιών και εργαλείων ανοικτού λογισμικού που χρησιμοποιούνται ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πρωτοβουλία του Σχολικού Δικτύου για την προώθηση ΕΛ/ΛΑΚ (
http://opensoft.sch.gr/), η υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης του ΥΠΔΒΜΘ στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής (http://ts.sch.gr/ellak), η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (http://goo.gl/PmIJe) και η πληθώρα τοπικών πρωτοβουλιών από φορείς ΕΛΛΑΚ.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ουσιαστική διαβούλευση και επαναπροκήρυξη του έργου με καλύτερες λειτουργικές προδιαγραφές και με ουσιαστικά ισότιμη αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών.

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Free Ubuntu 12.10 manual
The Ubuntu Manual Team has announced that the Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal
version of the Ubuntu Manual, "Getting Started with Ubuntu 12.10"PDF
has been published.
The 143 page manual provides an introduction to Ubuntu covering topics
such as how to try out a LiveCD, how to install the distribution, using the Ubuntu desktop,
working with Ubuntu, managing hardware and peripherals,
managing software and updates, and offering pointers for further research and reading.
Published under a Creative Commons Attribution ShareALike 3.0 (CC By-SA 3.0) licence,
the Ubuntu Manual project is freely available for browsing, printing and redistribution.
The manual is also available for £5.00 plus shipping and tax from Lulu.
The Ubuntu Manual Project began in 2009,
and started tracking Ubuntu releases in 2010,
with the aim of developing free documentation for the Linux distribution.