Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Αναβάθμιση από το Fedora 22 στο Fedora 23 χρησιμοποιώντας το dnf-plugin-system-upgrade

 

Αποχαιρετούμε λοιπόν το fedup!

 


Χρειάζονται μόνον οι παρακάτω τρεις εντολές στο τερματικό:


1]   dnf upgrade

[μέσα στις τελευταίες ενημερώσεις του συστήματός σας

θα περιλαμβάνεται και το νέο

dnf-plugin-system-upgrade]


2]   dnf system-upgrade download --releasever=23 --best

3]   dnf system-upgrade reboot

και... υπομονή, διότι πρέπει να κατεβούν από το διαδίκτυο εκατοντάδες πακέτα,
να εγκατασταθούν και να ελεγχθούν.

Όλα γίνονται αυτομάτως.
Απλά πληκτρολογούμε μερικά y σε δυο-τρεις ερωτήσεις
που μας υποβάλλονται.


Πληροφορίες από την ιστοσελίδα
http://fedoramagazine.org/upgrading-from-fedora-22-to-fedora-23/