Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Το Google Drive υποστηρίζει πλέον τα ανοικτά έγγραφα ODF


 

Το Google Drive υποστηρίζει πλέον τα ανοικτά έγγραφα ODF
και των τριών μορφότυπων:
odt έγγραφα κειμένου Writer,
ods λογιστικά φύλλα Calc, και
 odp παρουσιάσεις Impress.

H σχετική ανακοίνωση στο Google +