Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

How you can delete your Google history [διαγραφή ιστορικού αναζητήσεων Google]

How you can delete your Google history:
Step 1: Sign into your Google account.
Step 2: View your Web & App Activity
Step 3: In the top right corner of the page,
click the cog icon and select “Remove Items.”
Step 4: Choose time period for which you want to delete items.
To delete your entire history, select “The Beginning of Time.”
Step 5: Click “Remove.”

2 πληκτρολογούμε τον κωδικό μας
3  πατάμε το εικονίδιο   cog
4 Κατάργηση στοιχείων
διαλέγουμε από το μενού ποια δεδομένα χρονικά θέλουμε να διαγραφούν
   & πατάμε "κατάργηση"

Επειδή όμως ο μεγάλος αδελφός συχνά αλλάζει τη διαδικασία,
ιδού και νεότερη εκδοχή στις παρακάτω εικόνες:

πατάμε τις τρεις τελείες πάνω δεξιά στo μπλε, κοντά στη φωτογραφία μας,
και από τις επιλογές διαλέγουμε
"διαγραφή επιλογών"
οπότε ανοίγει το παρακάτω παράθυρο

 
διαλέγουμε όποιο χρονικό διάστημα θέλουμε
& πατάμε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.

Αν θέλετε η Google να σας στείλει πλήρες αντίγραφο των αναζητήσεών σας
που είναι αποθηκευμένα στους εξυπηρετητές της
ζητήστε από το μενού των τριών τελειών
την επιλογή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.