Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

03 Noεμβρίου 1971 το πρώτο εγχειρίδιο UNIX

Στις 03 Noεμβρίου 1971, κυκλοφόρησε το πρώτο εγχειρίδιο χρήσης του νεοσύστατου τότε λειτουργικού συστήματος UNIX,
από τους K. Thompson και D. M. Ritchie,
τους δύο πρωταρχικούς προγραμματιστές του.
 Περιελάμβανε 60 εντολές.
Διαβάστε το στο σύνδεσμο: https://buff.ly/2lRpkg3