Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Αναβάθμιση σε Ubuntu 15.04 [Vivid Vervet]

Αναβάθμιση σε Ubuntu 15.04 από 14.10
σε φορητό Toshiba Satellite [8 ετών]
2173 πακέτα λογισμικού
ταχύτητα λήψης 456-1215kb/s.

Ολόκληρη η διαδικασία πήρε 2 ώρες και 10 λεπτά,
σε 5 στάδια [προετοιμασία - λήψη πακέτων λογισμικού - εγκατάσταση - καθαρισμός - επανεκκίνηση],
μέσω του προγράμματος ενημέρωσης λογισμικού.
Απλά ο χρήστης πατά "επόμενο" συμφωνώντας να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Τα στοιχεία της νέας έκδοσης από πληροφορίες που παίρνουμε, μετά από την επανεκκίνηση,
μέσω του τερματικού:

emmanouil@emmanouil-Satellite-A100:~$ uname -r
3.19.0-15-generic

emmanouil@emmanouil-Satellite-A100:~$ cat /etc/*-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=15.04
DISTRIB_CODENAME=vivid
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 15.04"
NAME="Ubuntu"
VERSION="15.04 (Vivid Vervet)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 15.04"
VERSION_ID="15.04"
HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"

BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"