Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Περιβάλλον εργασίας cinnamon σε Ubuntu 15.10
Πρώτη δοκιμή του περιβάλλοντος εργασίας cinnamon σε Ubuntu 15.10
Εγκαταστάθηκε με τις εξής εντολές στο τερματικό

sudo add-apt-repository ppa:tsvetko.tsvetkov/cinnamon
sudo apt-get update
sudo apt-get install cinnamon