Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

just upgraded to fedora 25

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2017

Η έκδοση που χρησιμοποιούσα, η 23, δε θα ενημερώνεται πλέον μετά την 20/12/2016.

Χρειάζεται οπωσδήποτε το dnf-plugin-system-upgrade
Οπότε, αν δεν το εχουμε, το εγκαθιστούμε με την εντολή

$ sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade


Η αναβάθμιση από το 23 στο 25 [δεν είχα κάνει αναβάθμιση στο 24]
Έγινε με μόνο τρεις εντολές στο τερματικό
Ήτοι:

1] ενημέρωση
$ sudo dnf upgrade --refresh

2] Κατέβασμα των αρχείων της νεας έκδοσης Fedora 25
$ sudo dnf system-upgrade download --allowerasing --releasever=25

3] Επανεκίνηση και αυτόματη εγκατάσταση, καθάρισμα άχρηστων πακέτων λογισμικού κλπ.
$ sudo dnf system-upgrade reboot

[σε κάποια στιγμή με ρώτησε απλώς αν θέλω τα “κλειδιά” και απάντησα y [=yes]]

Ολόκληρη η διαδικασία πήρε τρεις ώρες.

cat /proc/version
Linux version 4.8.12-300.fc25.i686 (mockbuild@bkernel01.phx2.fedoraproject.org) (gcc version 6.2.1 20160916 (Red Hat 6.2.1-2) (GCC) ) #1 SMP Fri Dec 2 19:30:41 UTC 2016