Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

just upgraded to fedora 25

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2017

Η έκδοση που χρησιμοποιούσα, η 23, δε θα ενημερώνεται πλέον μετά την 20/12/2016.

Χρειάζεται οπωσδήποτε το dnf-plugin-system-upgrade
Οπότε, αν δεν το εχουμε, το εγκαθιστούμε με την εντολή

$ sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade


Η αναβάθμιση από το 23 στο 25 [δεν είχα κάνει αναβάθμιση στο 24]
Έγινε με μόνο τρεις εντολές στο τερματικό
Ήτοι:

1] ενημέρωση
$ sudo dnf upgrade --refresh

2] Κατέβασμα των αρχείων της νεας έκδοσης Fedora 25
$ sudo dnf system-upgrade download --allowerasing --releasever=25

3] Επανεκίνηση και αυτόματη εγκατάσταση, καθάρισμα άχρηστων πακέτων λογισμικού κλπ.
$ sudo dnf system-upgrade reboot

[σε κάποια στιγμή με ρώτησε απλώς αν θέλω τα “κλειδιά” και απάντησα y [=yes]]

Ολόκληρη η διαδικασία πήρε τρεις ώρες.

cat /proc/version
Linux version 4.8.12-300.fc25.i686 (mockbuild@bkernel01.phx2.fedoraproject.org) (gcc version 6.2.1 20160916 (Red Hat 6.2.1-2) (GCC) ) #1 SMP Fri Dec 2 19:30:41 UTC 2016 

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Upgrade to Ubuntu 16.04.1 LTS

just upgraded to latest Ubuntu long term support version

εντολή για έκδοση διανομής GNU/Linux
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.1 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
εντολή για πυρήνα linux
uname -a
4.4.0-34-generic #53-Ubuntu SMP Wed Jul 27 16:06:28 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ubuntu 14.04.5 LTS released

Message: 1
Date: Thu, 4 Aug 2016 23:29:30 +0000
From: Adam Conrad <adconrad@ubuntu.com>
To: ubuntu-announce@lists.ubuntu.com
Cc: ubuntu-release@lists.ubuntu.com
Subject: Ubuntu 14.04.5 LTS released
Message-ID: <20160804232930.GA4433@0c3.net>
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

The Ubuntu team is pleased to announce the release of Ubuntu 14.04.5 LTS
(Long-Term Support) for its Desktop, Server, Cloud, and Core products,
as well as other flavours of Ubuntu with long-term support.

We have expanded our hardware enablement offering since 12.04, and with
14.04.5, this point release contains an updated kernel and X stack for
new installations to support new hardware across all our supported
architectures, not just x86.

As usual, this point release includes many updates, and updated
installation media has been provided so that fewer updates will need to
be downloaded after installation.  These include security updates and
corrections for other high-impact bugs, with a focus on maintaining
stability and compatibility with Ubuntu 14.04 LTS.

Kubuntu 14.04.5 LTS, Edubuntu 14.04.5 LTS, Xubuntu 14.04.5 LTS,
Mythbuntu 14.04.5 LTS, Ubuntu GNOME 14.04.5 LTS, Lubuntu 14.04.5 LTS,
Ubuntu Kylin 14.04.5 LTS, and Ubuntu Studio 14.04.5 LTS are also now
available. More details can be found in their individual release notes:

    https://wiki.ubuntu.com/TrustyTahr/ReleaseNotes#Official_flavours

Maintenance updates will be provided for 5 years for Ubuntu Desktop,
Ubuntu Server, Ubuntu Cloud, Ubuntu Core, Ubuntu Kylin, Edubuntu, and
Kubuntu.  All the remaining flavours will be supported for 3 years.

To get Ubuntu 14.04.5
---------------------

In order to download Ubuntu 14.04.5, visit:

    http://releases.ubuntu.com/14.04.5/

Users of Ubuntu 12.04 will be offered an automatic upgrade to
14.04.5 via Update Manager.  For further information about upgrading,
see:

    https://help.ubuntu.com/community/TrustyUpgrades

As always, upgrades to the latest version of Ubuntu are entirely free of
charge.

We recommend that all users read the 14.04.5 release notes, which
document caveats and workarounds for known issues, as well as more
in-depth notes on the release itself.  They are available at:

    https://wiki.ubuntu.com/TrustyTahr/ReleaseNotes

If you have a question, or if you think you may have found a bug but
aren't sure, you can try asking in any of the following places:

    #ubuntu on irc.freenode.net
    http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-users
    http://www.ubuntuforums.org
    http://askubuntu.com


Help Shape Ubuntu
-----------------

If you would like to help shape Ubuntu, take a look at the list of ways
you can participate at:

    http://www.ubuntu.com/community/get-involved


About Ubuntu
------------

Ubuntu is a full-featured Linux distribution for desktops, laptops,
clouds and servers, with a fast and easy installation and regular
releases.  A tightly-integrated selection of excellent applications is
included, and an incredible variety of add-on software is just a few
clicks away.

Professional services including support are available from Canonical and
hundreds of other companies around the world.  For more information
about support, visit:

    http://www.ubuntu.com/support


More Information
----------------

You can learn more about Ubuntu and about this release on our website
listed below:

    http://www.ubuntu.com/

To sign up for future Ubuntu announcements, please subscribe to Ubuntu's
very low volume announcement list at:

    http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-announce

On behalf of the Ubuntu Release Team,

... Adam Conrad

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

First use of VOICE TYPING in a Google Document

The service can be used only in Google Chromium.
You open a Google Document and you click
tools
voice typing
then you choose the language ( I prefer US English)
and you click the microphone icon.
It works pretty well if you have a good microphone,
I personally used an external one.

The short text I dictated was from GEORGE ORWELL's book,
"Animal Farm".

Mr. Jones common of the manor Farm, had locked the henhouses for the night, but I was too drunk to remember this to shut the pump house. With a ring of light from his Lantern dancing
pop-holes
from side to side, he lost across the yard taking off his boots at the back door, Drew himself
Lurched kicking
a last glass of beer from the bottle in the gallery, and made his way up to bed, when mrs.
scullery
Jones was already snoring.


As soon as the light in the bedroom went out there was a stirring and a fluttering all through the farm buildings. Word had gone around during the day at all major commands the prize medal Wine Bar, have had a strange dream on the previous night and wished to
Middle white boar
communicate it to the other animals. It had been agreed that they should all meet in the Big Barn as soon as mr. Jones was safely out of the way. Of major (so he was always cold
called
coming through so the name under which he could being exhibited was Willingdon. But I just
beauty
was so highly regarded on the farm but everyone was quite ready to lose an hour sleep in order to hear what he had to say.


At the end of The Big Barn, on a sort of raised platform, major was already ensconced on his
   one
bed of straw, under the lantern which hung from a beam. He was 12 years old and had lately grown rather Stout but he was still a majestic looking bigger, with them a Wise and
   pig
benevolent appearance in spite of the fact that his touches have never being cut. Before
tusses
long the other animals began to arrive and make themselves comfortable under their different Fashions. First game the three dogs, Blue Bell, Jessie, and picture and then the
Pincher
picture will settle down in the scroll immediately in front of the platform. The hens first
Pigs straw
themselves on the windowsills, the pigeons flattered up to the rafters, the sheep and cows
fluttered
lay down behind the pigs and began to chew the cud. The to cart horses, boxer and clover,
two
came in to get them walking very slowly and setting down their vast Harry who's with great
Together hairy hoofs
care less there should be some small animal concealed in the straw. Call them was a start
       lest Clover   stout
motherly man approaching middle life, who have never quite got her figure back after her for
mare four
food.
foals


WORD COUNT 404

The words in red contain a spelling error, or are completely wrong.
The words in blue are the ones that the service SHOULD HAVE TYPED INSTEAD.
As I'm a non-native speaker of English, I suppose I've mispronounced a few.


The service isn't flawless, but it looked like a miracle to me!
I sort of felt like, Scotty, on the spaceship Enterprise, dictating to my computer!
Watch him trying to dictate to a pre-voice typing one
on youtube!


There are a lot of extra things  you can do with the text (e.g edit your text), apart from dictating
that you can see here:
https://support.google.com/docs/answer/4492226?hl=en