Παρασκευή 3 Μαΐου 2024

Fedora 40 xfce αναβάθμιση Toshiba του 2007

 


sudo dnf upgrade --refresh

(ενημέρωση της προϋπάρχουσας έκδοσης 39)

sudo dnf system-upgrade download --releasever=40

(κατέβασμα των αρχείων της έκδοσης 40) 

(μετά το κατέβασμα, ζητάει να αποδεχτείς και το κλειδί,

οπότε πατάς απλώς yes)

sudo dnf system-upgrade reboot

(εγκαθιστά την νέα έκδοση)

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

how chatGPT made the same mistake a non tech-savvie open source user would make

 

 MY QUESTION

tell me how I can use https://github.com/FreeBSD-Starter-Kit/imagewriter on GhostBSD

 

chatGPT wrong answer


The FreeBSD Starter Kit Imagewriter is a tool for writing disk images to USB drives, and it can be used on GhostBSD just like any other FreeBSD-based operating system.

Here are the steps to use Imagewriter on GhostBSD:

 1. Install Imagewriter from the command line by running the following command:

  QYE
 • sudo pkg install imagewriter
 • Insert the USB drive you want to write the disk image to.

 • Launch Imagewriter by running the following command:

  1. sudo imagewriter
  2. In the Imagewriter window, select the disk image you want to write to the USB drive by clicking on the "Select image" button.

  3. Select the USB drive you want to write the disk image to by clicking on the "Select target" button.

  4. Check the "Safety check" option to prevent accidental data loss.

  5. Click on the "Write" button to start the disk image writing process.

  6. Wait for the process to complete, and then safely eject the USB drive from your system.

  That's it! You've successfully used Imagewriter to write a disk image to a USB drive on GhostBSD.


   
   my telling him that his answer was wrong :


  I'm afraid you've got it all wrong: read what github says: 
   
  Setup 
  git clone https://github.com/FreeBSD-Starter-Kit/imagewriter 
  cd imagewriter 
  chmod a+x imagewrite.py 
   
   Usage
   
   python ./imagewriter.py

   

  chatGPT uses the information I suggested from github and corrects itself:

   

  I apologize for my mistake. You are correct that the usage instructions for Imagewriter on GhostBSD are different from what I initially suggested.

  Here are the corrected steps to use Imagewriter on GhostBSD:

  1. Open a terminal window.

  2. Clone the Imagewriter repository from GitHub by running the following command:

   bash
 • git clone https://github.com/FreeBSD-Starter-Kit/imagewriter.git
 • Change to the cloned directory by running the following command:

  bash
 • cd imagewriter
 • Make the Imagewriter script executable by running the following command:

  bash
 • chmod a+x imagewriter.py
 • Launch Imagewriter by running the following command:

  bash
  1. python ./imagewriter.py
  2. In the Imagewriter window, select the disk image you want to write to the USB drive by clicking on the "Select image" button.

  3. Select the USB drive you want to write the disk image to by clicking on the "Select target" button.

  4. Check the "Safety check" option to prevent accidental data loss.

  5. Click on the "Write" button to start the disk image writing process.

  6. Wait for the process to complete, and then safely eject the USB drive from your system.

  I hope this helps! Let me know if you have any further questions.


  Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

  how install openSUSE studio imagewriter on elementary OS

   openSUSE studio imagewriter 

  is a fantastic

  GUI utility for writing raw disk images & hybrid ISOs to USB keys

  (in plain English: you can make live memory sticks with it)

   

   

   https://github.com/openSUSE/imagewriter 

  1. to download the code, you can find the imagewriter repository in the hyperlink above,  

  2. click on the green 'Code' button -> Download zip. 

  3. Extract the archive and

  4.  open a Terminal window

  inside the new folder, where you have extracted it

  5. Run the following commands one by one:

  sudo apt-get update && sudo apt-get install qt5-default
  qmake DEFINES=USEHAL imagewriter.pro
  qmake DEFINES=USEUDISKS2 imagewriter.pro
  make
  sudo make install


   Vlad from the elementary OS forum gave me these very clear instructions.


   

   

  Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

  εγκατάσταση BalenaEtcher στο Lubuntu 22.04


   

  από την ιστοσελίδα 

  https://xdatechs.com/how-to-install-balenaetcher-on-ubuntu-20-04/

  εκτέλεσα στο τερματικό τις εντολές που προτείνει,

  αλλά η τελευταία 

   sudo gdebi ~ / Downloads / balena-etcher-electron_1.5.109_amd64.deb

  ΔΕΝ δούλεψε,

  το πακέτο balena-etcher-electron_1.5.109_amd64.deb 

  είχε φορτωθεί στο home,

   αλλά η εντολή δεν δούλεψε ούτε αφού το μετέφερα στα Downloads,

  οπότε, το εκτέλεσα με δεξί κλικ,

  open with Gdebi package installer

   Μετά την εγκατάσταση,  η εφαρμογή βρίσκεται στο

  Accessories, ως balenaEtcher


   


  Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

  εγκατάσταση γραμματοσειράς παπυρολογική Δερβενίου (μεγαλογράμματη)

   τη γραμματοσειρά την κατεβάζεις από
  https://myria.math.aegean.gr/labs/dt/DerveniPapyrus/
   

  στις λήψεις, δεξί κλικ πάνω στο ζιπαρισμένο αρχείο και

  την ξεζιπάρεις με το xarchiver

  μετά

  δεξί κλικ πάνω στο ξεζιπαρισμένο αρχείο .ttf και
  την εγκαθιστάς με το  font manager

  (που έχεις εγκαταστήσει με μία εντολή
  sudo apt install font-manager )

   μετά

  όταν ανοίξεις το libre office writer

   θα τη δεις πλέον στη λίστα των γραμματοσειρών σου

  με την ονομασία Derveni papyrus

  (το παράθυρο του libre office writer σε λειτουργικό Bodhi Linux 5.1)


  Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021